ANA SAYFA » İnsan Kaynakları » İnci Akademi

İnci Akademi

Eğitim

Çalışanların, organizasyon üzerindeki katma değerlerini artırmak amacıyla, hem kendilerini hem de işlerini geliştirmeye yönelik, her düzey için farklı içeriklerde hazırlanan eğitim programları uygulanmaktadır.

Bu eğitim programları ile amacımız; tüm çalışanlarımıza eğitim ve gelişimleri için eşit olanak ve fırsat sağlayarak, yerine getirdiği görev ile ilgili bilgi ve beceri düzeyini artırmak ve kariyer planları ile ilişkili olarak bir sonraki görevinde ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Performans Yönetimi

Uyguladığımız "Performans Yönetim Sistemi" ile çalışanların kendilerine verilen kişisel hedefleri gerçekleştirmeleri ve dolayısı ile şirket hedeflerine ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu sayede kendi alanlarında başarılı olmaları için gerekli temel yetkinlikleri geliştirmeleri sağlanır. Performans Değerlendirme Sistemi’nin sonuçlarına göre, çalışanlarımızın kariyer planları yapılarak, eğitim ve gelişim süreçlerinin programlanması başta olmak üzere Bölümler/Şirketler arasında rotasyon imkanları ve terfi olanakları yaratılır.

Yetkinlik Değerlendirme

Yetkinlik Değerlendirme Sistemi ile kurum değer ve hedefleri doğrultusunda her pozisyon için gerekli yetkinlikler belirlenir. Seçme ve Yerleştirme sürecinde Yetkinlik Bazlı Mülakatlar, pozisyonun gerektiği yetkinliklere göre yapılır.

Belirlenen yetkinlikler doğrultusunda, tüm çalışanların geleceğe dönük potansiyelleri belirlenerek gelişim ihtiyaçları doğrultusunda somut ve objektif bir değerlendirme yapılır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kariyer gelişimini desteklemek için Gelişim Merkezi Programı uygulanır.

Kariyer Planlama

Şirketimizde her çalışana fırsat sağlayan, gelecek hedeflerimize ulaşabilmek için çalışanlarımızı kendi alanlarında geliştirebileceğimiz, devamlılık arz eden bir kariyer planlama süreci uygulanır. Kariyer yönetimi ile şirket ihtiyaçlarını, çalışanların yeteneklerini, ilgi ve gereksinimlerini, yaklaşım ve değerlerini göz önünde bulundurarak çalışanların kariyer hedeflerini belirlemelerine olanak tanınmaktadır.

Yetenek Yönetimi

Şirketimiz, "Yetenek Yönetimi Programı" ile çalışanların sahip oldukları yetenekleri ön plana çıkarmayı hedeflemektedir. Yetenekleri doğrultusunda değerlendirilen çalışanlar, özelliklerine uygun görevlere yönlendirilmektedir. Bu sistem ile birlikte, verimliliği ve motivasyonu yüksek bir çalışan profilini destekleyerek çalışanların kariyer planlamalarına ışık tutmayı hedeflemekteyiz.

Ücret Yönetimi

Şirketimizin ücret politikasının amacı, dengeli bir ücret yapısının oluşturulması, performans yönetimine önemli bir motivasyon aracı olarak destek olunması, ücretlerin ihtiyaç duyulan insan kaynağını organizasyona çekecek ve kalıcı olmasını sağlayacak şekilde piyasa koşullarına duyarlı bir şekilde yönetilmesidir.
Ücret yapımız, ücret politikamız doğrultusunda oluşturulup yönetilmektedir.

İnci Kolej

“Sürekli gelişmek” değerimiz ışığında, şirketimiz bünyesindeki çalışanlarımıza iş süreçlerini öğreten ve kişisel gelişim süreçlerini devam ettiren programlar sunarak şirket içi eğitimi bir şirket kültürü haline getirmek üzere “İnci Akademi”yi hizmete sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yeni istihdamların kurumsal kültüre hızlı adaptasyonunu sağlamak ve mevcut insan kaynağının niteliğini artırmak amacıyla kurulan İnci Akademi, şirketimiz bünyesindeki tüm çalışanlara uzman eğitmenler tarafından verilen geniş bir eğitim programı sunmaya başladı.

İnci Akademi ile birlikte tüm çalışanlarımızın eğitim ve gelişimleri için, yerine getirilen görev ile ilgili bilgi ve beceri düzeyini artırmayı, kariyer planları ve kişisel gelişimleriyle ilgili bir sonraki görevde ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

İnci Akademi sayesinde çalışanlar uzman eğitmenler dışında, tecrübeli yöneticiler ile bilgi paylaşımında bulunma imkanına sahip olacak.

Akademi programında eğitim faaliyetleri,  iç eğitmenler ve dış kaynak kullanımı ile; oryantasyon ve işbaşı eğitimleri, yönetici geliştirme programları, kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri, kanunen zorunlu eğitimler çerçevesinde sunulacaktır. 

Akademi çalışmaları içinde çalışanlarımızın iş süreçleri, yönetim sistemleri uygulamaları ve yeni güncel kavramlarla ilgili ihtiyaç duydukları bilgilere sistematik, düzenli ve hızla ulaşmalarının sağlanması ve katılacakları eğitim projeleri gibi çalışmalarla edinilen bilgileri iş yaşamına adapte edebilecekleri ortamların sağlanması planlanmaktadır. 

İnci Akademi ilk eğitimini ‘Değerler Çalıştayı’ başlığında gerçekleştirdi.