ANA SAYFA » İnsan Kaynakları » İnci’de Çalışmak

İnci’de Çalışmak

Bireye Saygı

İnci, başarısını  çalışanlarının yetenek ve performansına bağlı olduğuna inanmaktadır.

Bu nedenle İnci, çalışanlarına;

Kurumdaki herkesin birbirinin hak ve onuruna saygı gösterdiği,

Çalışanların becerilerini geliştirdikleri, kabiliyet ve potansiyellerini optimal düzeyde kullanabildikleri, bilgi paylaşımı ve açık diyaloğun teşvik edildiği,

Kurumun başarısı için ortaya konulan performans ve katkının değerlendirildiği,

Farklılığın özendirildiği, fırsat eşitliğinin sağlandığı,

İş sağlığı ve güvenliğinin optimal seviyede korunduğu,

bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kurumsal Sorumluluk

İnci, tüm çalışmalarında performans ve kurumsal sorumluluğun yüksek standartlarını yakalamayı ilke edinmiştir.

Bu nedenle İnci, çalışan ve yönetici olarak;

Profesyonel yetkinliğini, çalışanlarını yüksek performans için motive eden liderlik anlayışıyla birleştiren,

Açık fikirli, firmanın ihtiyaçlarını ve önceliğini kavrayabilen, karar ve politikaları sorgulayabilecek cesarete sahip olan,

Deneyimlerini geliştirebilecek esnekliğe sahip,

Karar ve davranışlarında kurumsal prensipleri hayata geçiren,

bireyleri seçme, geliştirme ve yükseltmeyi hedefler.

Yeniliklere Açık Olmak

İnci'nin başarısındaki kilit faktör olarak tanımlanan "Yenilikçilik" prensibi tüm faaliyetlerine yansımaktadır. Yeni fikirlere açık olmanın önemini bilen İnci her değişimi yeni bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Bu yüzden, tüm çalışanlarına, dünyaya açılmak ve değişimi benimsemek için gerekli olan "çevresi ile ilgili olma" duygusunu aşılamaya çalışmaktadır.

Sürekli Gelişim

Prensiplerimizi ve ilaç dağıtım sektöründe elde ettiğimiz başarılarımızı kıyaslamaya söz verdik. Kurumsal prensiplerimizin her birini gerçekleştirilebilir kılan yönetmelik ve prosesleri uygulamaya devam edeceğiz.